برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
مورینگا امو Moringa

مورینگا امو Moringa

219,900 تومان
ویژگی:مغذی و رطوبت‌رسان عمقی پوستکمک به کاهش درد، تورم و التهاب و بهبود ظاهر پوستشل‌کننده عضلات جهت کاهش تنش و استرسکاهش اضطراب جهت ارتقای کیفیت خواب شبانهجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
326,200 تومان
ویژگی:رطوبت‌رسان، مغذی و جوان کننده پوستتحریک تولید کلاژنبازیابی خاصیت کشسانی پوستترمیم‌کننده زخم و برطرف‌کننده التهاببهبود سطوح ناهموار و چین و چروک‌های ریز پوستآنتی اکسیدانجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد...
628,900 تومان
ویژگی:مغذی و افزایش‌دهنده ‌لطافت مو خشکجلوگیری از ايجاد موخوره و وزافزایش ضخامت تارهای موجلوگیری از ریزش موهاترميم آسيب ناشی از حالت‌دهنده‌های حرارتی موجلوگيری از آسيب‌های نور خورشید و آلودگی‌های محیطی
302,950 تومان
ویژگی:پيشگيری از ترک‌های پوستی (استرچ مارک) و بهبود ظاهر آن‌هاتحریک توليد کلاژنبهبود استحکام پوستترميم زخم همراه با کاهش التهابتغذيه و آب‌رسانی پوستافزایش نرمی و لطافت پوستجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد...
389,400 تومان
ویژگی:رطوبت‌رسان، مغذی و محرک تولید کلاژنبهبود خاصیت کشسانی پوستجلوگیری از ایجاد چین و چروکجلوگیری از بروز آکنهکاهش اسکار ناشی از آنکاهش لک‌های تیره و هاله سیاه دور چشمجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد...
102,900 تومان
ویژگی:رطوبت‌رسانی عمقی و رفع خشکی و پوسته سرتسکین خارش و التهاب پوست سراحیای تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌های مو و جلوگیری از ریزش آن‌هاجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
102,900 تومان
ویژگی:احیاء تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌ها و جلوگیری از ریزش موبازیابی سلامت تارهای مو و افزایش درخشندگی آن‌هارطوبت‌رسانی موهاپیشگیری‌ از ایجاد موخوره و شکنندگیجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور...
0 تومان
ویژگی:پاک‌سازی موثر منافذ پوست سر و کنترل چربی اضافه آنترمیم تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌های موجلوگیری از ریزش آنحفظ رطوبت پوست سر و تارهای موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
102,900 تومان
ویژگی:شویندگی موثر بدون آسیب به ساختار کراتین موترمیم و احیاء ساختار کراتین موتقویت‌کننده فولیکول موجلوگیری از ریزش موهامغذی، رطوبت‌رسانجلوگیری از ایجاد موخورهجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدو ضد آلودگی‌های محیطی
196,900 تومان
ویژگی:ترمیم، احیاء و بازیابی سلامت موهای آسیب‌دیدهتأمین مواد مغذی و افزایش استحکام تارهای مورطوبت‌رسانی عمقیجلوگیری از شکنندگی تارهای مو و ایجاد موخورهتقویت فولیکول‌های مو و جلوگیری از ریزش موهاجلوگيری از آسيب‌های...
196,900 تومان
ویژگی:تثبیت رنگ مو و افزایش درخشندگی تارهای موجلوگیری از خشکی و شکنندگی تارهای موترمیم موهای آسیب‌دیدهرطوبت‌رسانی، تامین مواد مغذی و پیشگیری از ایجاد موخورهکمک به حفظ چرخه طبیعی رشد مو و جلوگیری از ریزش آنجلوگيری از...
196,900 تومان
ویژگی:افزایش نرمی و لطافت تار موجلوگیری از ایجاد گرهحفظ حالت طبیعی و بهبود ظاهر فر موتقویت‌‌کننده فولیکول‌های موجلوگیری از ریزشتامین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
196,900 تومان
ویژگی:بهبود درخشندگی، حالت‌پذیری و لطافت مورطوبت رسانی عمقیپیشگیری از ایجاد موخورهتامین مواد مغذی و کمک به حفظ چرخه طبیعی رشد موتقویت فولیکول‌هاجلوگیری از ریزش موهاجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های...
196,900 تومان
ویژگی:پاک‌سازی موثر منافذ و کنترل چربی پوست سرتامین مواد مغذی و رطوبت‌رسانی مؤثر تارهای موپیشگیری از شکنندگی تارهای مو و ایجاد موخورهکمک به حفظ چرخه طبیعی رشد موهاجلوگیری از ریزش آن‌هاجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور...
191,850 تومان
ویژگی:آب‌رسان قوی پوستافزایش شفافیت و طراوت پوستتسکین‌دهنده و کمک به کاهش التهابات پوستیافزایش استحکام پوستتقویت تولید کلاژن و الاستینجلوگیری از خشکی پوست و ایجاد چین و چروکمحافظت از پوست در برابر نور خورشیدضد...
191,850 تومان
ویژگی:افزایش نرمی و لطافت تارهای موجلوگیری از ایجاد گرهحفظ حالت طبیعی و بهبود ظاهر فر مورفع خشکی و وز مو و جلوگیری از ایجاد موخورهرطوبت‌رسانی و تامین مواد مغذی مورد نیاز موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد...
191,850 تومان
ویژگی:رطوبت‌رسانی عمقی تارهای مو و رفع خشکی و وزترمیم و تغذیه‌کننده ساقه موجلوگیری از ایجاد موخورهنرم‌‌کننده و بهبود حالت‌پذیری موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
0 تومان
ویژگی:ترمیم و بازسازی ساختارکراتین مورطوبت رسانی عمقی و پیشگیری از ایجاد موخورهنرم کننده و احیای موهای خشک و آسیب دیدهبهبود حالت‌پذیری و افزایش خاصیت کشسانی تارهای موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های...
191,850 تومان
ویژگی:ترمیم و تقویت موهای ضعیف و شکنندهافزایش ضخامت و حجم تارهای مورطوبت‌رسانی عمقی و جلوگیری از موخورهرفع گره و بازیابی خاصیت کشسانی موجلوگيری از آسيب‌های نور خورشید و آلودگی‌های محیطیحاوی لافااُیل، کلاژن و کراتین...

فهرست

پرسشنامه

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم