برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
مورینگا امو Moringa

مورینگا امو Moringa

219,900 تومان
ویژگی: مغذی و رطوبت‌رسان عمقی پوستکمک به کاهش درد، تورم و التهاب و بهبود ظاهر پوستشل‌کننده عضلات جهت کاهش تنش و استرسکاهش اضطراب جهت ارتقای کیفیت خواب شبانهجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
288,900 تومان
ویژگی: رطوبت‌رسان، مغذی و جوان کننده پوست تحریک تولید کلاژنبازیابی خاصیت کشسانی پوستترمیم‌کننده زخم و برطرف‌کننده التهاببهبود سطوح ناهموار و چین و چروک‌های ریز پوستآنتی اکسیدانجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد...
628,900 تومان
ویژگی: مغذی و افزایش‌دهنده ‌لطافت مو خشکجلوگیری از ايجاد موخوره و وزافزایش ضخامت تارهای موجلوگیری از ریزش موهاترميم آسيب ناشی از حالت‌دهنده‌های حرارتی موجلوگيری از آسيب‌های نور خورشید و آلودگی‌های محیطی
232,850 تومان
ویژگی: پيشگيری از ترک‌های پوستی (استرچ مارک) و بهبود ظاهر آن‌هاتحریک توليد کلاژنبهبود استحکام پوستترميم زخم همراه با کاهش التهابتغذيه و آب‌رسانی پوستافزایش نرمی و لطافت پوستجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد...
292,850 تومان
ویژگی: رطوبت‌رسان، مغذی و محرک تولید کلاژنبهبود خاصیت کشسانی پوستجلوگیری از ایجاد چین و چروکجلوگیری از بروز آکنهکاهش اسکار ناشی از آنکاهش لک‌های تیره و هاله سیاه دور چشمجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد...
77,800 تومان
ویژگی: رطوبت‌رسانی عمقی و رفع خشکی و پوسته سرتسکین خارش و التهاب پوست سراحیای تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌های مو و جلوگیری از ریزش آن‌هاجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
128,900 تومان
ویژگی: رطوبت‌رسانی عمقی و رفع خشکی و پوسته سرتسکین خارش و التهاب پوست سراحیای تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌های مو و جلوگیری از ریزش آن‌هاجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های محیطی
128,900 تومان
ویژگی: احیاء تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌ها و جلوگیری از ریزش موبازیابی سلامت تارهای مو و افزایش درخشندگی آن‌هارطوبت‌رسانی موهاپیشگیری‌ از ایجاد موخوره و شکنندگیجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور...
77,800 تومان
ویژگی: احیاء تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌ها و جلوگیری از ریزش موبازیابی سلامت تارهای مو و افزایش درخشندگی آن‌هارطوبت‌رسانی موهاپیشگیری‌ از ایجاد موخوره و شکنندگیجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور...
0 تومان
ویژگی: پاک‌سازی موثر منافذ پوست سر و کنترل چربی اضافه آنترمیم تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌های موجلوگیری از ریزش آنحفظ رطوبت پوست سر و تارهای موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های...
0 تومان
ویژگی: پاک‌سازی موثر منافذ پوست سر و کنترل چربی اضافه آنترمیم تارهای مو و بهبود ضخامت و حجم آن‌هاتقویت فولیکول‌های موجلوگیری از ریزش آنحفظ رطوبت پوست سر و تارهای موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های...
102,900 تومان
ویژگی: شویندگی موثر بدون آسیب به ساختار کراتین موترمیم و احیاء ساختار کراتین موتقویت‌کننده فولیکول موجلوگیری از ریزش موهامغذی، رطوبت‌رسانجلوگیری از ایجاد موخورهجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدو ضد آلودگی‌های محیطی
174,900 تومان
ویژگی: مناسب انواع موترمیم و بازسازی ساختار کراتین مورطوبت رسانی تار موپیشگیری از ایجاد موخوره تقویت فولیکول های مو، جلوگیری از ریزش موحفاظت از موها در برابر آسیب های اشعه مضر آفتاب و عوامل محیطیتامین مواد مغذیکشور...
77,800 تومان
ویژگی: ترمیم، احیاء و بازیابی سلامت موهای آسیب‌دیدهتأمین مواد مغذی و افزایش استحکام تارهای مورطوبت‌رسانی عمقیجلوگیری از شکنندگی تارهای مو و ایجاد موخورهتقویت فولیکول‌های مو و جلوگیری از ریزش موهاجلوگيری از آسيب‌های...
0 تومان
ویژگی: ترمیم، احیاء و بازیابی سلامت موهای آسیب‌دیدهتأمین مواد مغذی و افزایش استحکام تارهای مورطوبت‌رسانی عمقیجلوگیری از شکنندگی تارهای مو و ایجاد موخورهتقویت فولیکول‌های مو و جلوگیری از ریزش موهاجلوگيری از آسيب‌های...
77,800 تومان
ویژگی: تثبیت رنگ مو و افزایش درخشندگی تارهای موجلوگیری از خشکی و شکنندگی تارهای موترمیم موهای آسیب‌دیدهرطوبت‌رسانی، تامین مواد مغذی و پیشگیری از ایجاد موخورهکمک به حفظ چرخه طبیعی رشد مو و جلوگیری از ریزش آنجلوگيری از...
0 تومان
ویژگی: افزایش نرمی و لطافت تار موجلوگیری از ایجاد گرهحفظ حالت طبیعی و بهبود ظاهر فر موتقویت‌‌کننده فولیکول‌های موجلوگیری از ریزشتامین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های...
128,900 تومان
ویژگی: افزایش نرمی و لطافت تار موجلوگیری از ایجاد گرهحفظ حالت طبیعی و بهبود ظاهر فر موتقویت‌‌کننده فولیکول‌های موجلوگیری از ریزشتامین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز موجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشیدضد آلودگی‌های...
0 تومان
ویژگی: بهبود درخشندگی، حالت‌پذیری و لطافت مورطوبت رسانی عمقیپیشگیری از ایجاد موخورهتامین مواد مغذی و کمک به حفظ چرخه طبیعی رشد موتقویت فولیکول‌هاجلوگیری از ریزش موهاجلوگيری از آسيب‌های ناشی از نور خورشید ضد آلودگی‌های...

فهرست

پرسشنامه

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم